شرکت بازرگانی پزشکی اطهر

آدرس: اصفهان – میدان جمهوری –  کوچه شماره ۲ ساختمان ۱۱۰ شرکت بازرگانی پزشکی اطهر

تلفن های تماس:

۰۳۱۳۳۳۸۲۷۵۰

۰۳۱۳۲۳۰۱۶۱۰

۰۹۳۵۶۶۵۴۰۴۲

تجهیزات پزشکی اطهر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

تجهیزات پزشکی اطهر
اطهر

تجهیزات پزشکی اطهر بر رو نقشه:

تجهیزات-پزشکی