رول پنبه
رول پنبه
گاز دندانپزشکی
گاز دندانپزشکی
گاز لقمه ای
گاز لقمه ای

دفتر مرکزی:جزیره قشم میدان گلها ساختمان البرز 

دفتر اصفهان:میدان جمهوری کوچه شماره ۲ ساختمان ۱۱۰

تلفن:۰۳۱۳۳۳۷۲۸۵۰-۰۳۱۳۳۳۸۲۷۵۰-۰۳۱۳۲۳۰۱۶۱۰

 

دستکش جراحی
دستکش جراحی
دستکش ونیل نیوا
دستکش ونیل نیوا