زوال عقل سبک زندگی بر خطر ژنتیکی زوال عقل تاثیر دارد

زوال عقل

زوال عقل نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که سبک زندگی سالم می‌تواند خطر ژنتیکی زوال عقل را تعدیل کند. به گزارش ایسنا، متخصصان علوم پزشکی در دانشگاه اکستر انگلیس بر اساس بررسی‌های خود مشاهده کردند که رعایت سبک زندگی سالم می‌تواند به تعدیل ساختن خطر ژنتیکی ابتلا به زوال عقل کمک کند. در این بررسی آمده‌ است: […]