تجهیزات پزشکی – شرکت بازرگانی پزشکی اطهر – فروشگاه تجهیزات پزشکی اطهر

در انبار موجود نمی باشد
۵۰۰,۰۰۰تومان۵۳۰,۰۰۰تومان
فروش ویژه شرکت اطهر

تجهیزات پزشکی

دستکش نایلونی تک

۱۷۵,۰۰۰تومان ۱۷۰,۰۰۰تومان
۲۵۰,۰۰۰تومان۲۶۵,۰۰۰تومان

تجهیزات پزشکی

دستکش ونیل چینی stm

۳۸۰,۰۰۰تومان
۲۰۵,۰۰۰تومان۲۱۵,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲۴۰,۰۰۰تومان۲۵۰,۰۰۰تومان
۲۲۰,۰۰۰تومان۲۲۵,۰۰۰تومان
۲۶۰,۰۰۰تومان۲۷۵,۰۰۰تومان
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات پزشکی

دستکش ونیل برند mrs سایز متوسط

۲۱۰,۰۰۰تومان
فروش ویژه شرکت اطهر
۱۸۰,۰۰۰تومان ۱۷۵,۰۰۰تومان